Kas mēs esam


Zemnieku saimniecība (z/s) “Priežkalni” ir neliels ģimenes lauksaimniecības uzņēmums Vidzemes gleznainajos pakalnos. Spītējot grūtībām un ikdienas raizēm, mēs turpinam pastāvēt, augt un attīstīties.

“Mēs maza cilts, Mēs būsim lieli tik, cik mūsu griba!”

/Rainis/

Šiem Raiņa vārdiem esam noticējuši un šeit, lauku saimniecības “Priežkalni” priežu ielokā, z/s “Priežkalni”, ar rūpēm un mīlestību audzējam dažādus putnus un mājlopus – gan paši savam priekam, gan klientu vajadzībām.

Saimniecība "Green Ranch", gailis ganībās

Katram stāstam ir savs sākums, arī mūsējam. Mūsu kopīgais stāsts aizsākās 2015. gada agrā pavasarī, kad mūs kopā saveda rūpes par zirgiem pavisam citā Latvijas vietā. Šīs rūpes pārauga kopīgā dzīves ceļā, ko papildināja mērķis – izveidot pašiem savu stalli, attīstīt savu kopīgu saimniecību.

Pēc vairāku gadu kopīga darba ir augusi gan mūsu ģimene, gan saimniecība. Šajā nebūt ne ilgajā laika posmā veiksmi esam izmēģinājuši dažādās jomās, tomēr pamatā turpinām paplašināt tieši zirgu un putnu saimniecību. Jāsaka gan – lai mūsdienās laukos varētu izdzīvot, vidējai saimniecībai vienlaikus jāstrādā vismaz četrās līdz piecās jomās. Tāpēc putniem un zirgiem no gada uz gadu pievienojas arī citi dzīvnieki.

“Kas darbu nedara, tas par darbu runā. Kas darbu nespēj, tas darbu kritizē. Kas darbu dara, tas klusē, un darbs par viņu runā.”

/Rainis /

Savai saimniecībai esam izvēlējušies bioloģiskās saimniecības darbības virzienu. Ne jau tāpēc, lai palielinātu popularitāti vai būtu moderni, bet tieši tāpēc, ka ēdiens ir cilvēka pamatvajadzība un ēdiena kvalitāte nosaka arī mūsu dzīves kvalitāti. Aizvien vairāk cilvēku piedomā pie savas un savu bērnu ēdienkartes, un mūsu mērķis ir sarūpēt labu pārtiku veselīgam dzīvesveidam.

Daudziem gaļas bizness var likties nesavienojams ar rūpēm un gādību par dzīvo radību, bet savā saimniecībā putniem un citiem lopiņiem cenšamies nodrošināt tikai to labāko – pārtiku, dabisku un tīru vidi.

Audzējam broilerus, zosis, pīles, tītarus. Putniem pievSaimniecība "Green Ranch" - Anna un Agris kāzu dienāienojas arī pa kādam trusim, kuru audzēšana gan pagaidām nav kļuvis par mūsu darbības pamatvirzienu. Pagaidām mūsu ganāmpulks ir neliels. Tam visam klāt vēl bariņš dējējvistu, kas vasaras naktis labprāt pavada ceriņu zaros, bet ziemā mitinās kūtī – tās mums spēj sagādāt gardas olas.

Zirgu saimniecība ir tikai pašā attīstības sākumā. Tomēr  arī šajā neilgajā laika posmā esam paspējuši izaudzēt dažus brašus jaunzirgus. Daži zirgi jau atraduši jaunas mājas. Nākotnē ceram savu stalli papildināt un šo darbības virzienu attīstīt.